Bitki & Haşere Alet ve İlaçları

ŞU KADAR GÖSTER 12 / 24 / 36

Bitki & Haşere Alet ve İlaçları

Bitki yetiştiriciliğinde en önemli problemlerden bir tanesi, bitki zararlıları diğer bir değişle bitki zararlıları olmaktadır. Bazı haşereler, bitkilere doğrudan bitkinin meyve ve yaprak özsuyunu emerek zarar vermekte iken, bazı haşereler virüsler, bakteriler ve funguslar için taşıyıcılık yaparak bitkilerde ölümcül hastalıklara sebebiyet verebilmektedirler. Bunun yanında, depolanan bitki ürünlerinin zararlanmasında da büyük etkiye sahip olan depo haşereleri, büyük ürün kayıplarına sebebiyet verebilmektedir. Bunun için kullanılan haşere ilaçları, hem bitkiye zarar vermeyecek özellikte, hem bitki üzerinde kalıntı bırakmayacak özellikte olmalıdır. Günümüzde, organik tarım ürünleri dışında tüm tarım ürünlerinde belli ilaçlama prosedürleri izlenmektedir. Dolayısıyla bu ürünlerin büyük bir çoğunluğu kimyasal hormon ve ilaç kalıntısı içeren ürünlerdir. Kalıntıların en aza indirilmesi için olabildiğince biyolojik özellikli, çabuk parçalanabilen az miktardaki dozlarla etki edebilen böcek ilaçları kullanılmalıdır.
Bitki İlaçlamasında İzlenebilecek Yöntemler
Bitki haşereleri genellikle, larvalarını bitki meyveleri, dal ve yaprak aralarına belli dönemlerde bırakmaktadırlar. Bunun için her haşere türüne özel yumurta ve larva bırakma zamanları bilinmeli, haşere ilaçlaması da bu zamanlara göre yapılmalıdır. Aksi halde ilaçlamadan bir verim almak mümkün olmayacaktır. İlaçlama aynı zamanda bahçe ya da tarlanın genel ekolojik popülasyonuna zarar vermeden yapılmalıdır. Bunun için haşerelere feromon tuzakları kurulabilmektedir. Bunun yanında, çeşitli tel bezler, renkli ve böcekleri cezbeden kovalar ya da şekerli suların bulunduğu kovalar ile böcekleri yakalayabilmek mümkün olabilmektedir.