Büyükbaş Hayvanlar

ŞU KADAR GÖSTER 12 / 24 / 36
Bu alanda içerik bulunmamaktadır.

Büyükbaş Hayvanlar

İnsanların ihtiyaçları doğrultusunda, hayvanlara yönelik yapılan bakımlar, üretimler, beslemeler ve yetiştirilmeler genel olarak hayvancılık ifadesi ile tanımlanmaktadır. Hayvancılık kavramının içinde manda, at, sığır, katır ve eşek gibi hayvanların yetiştirilmesi dalı ise, büyükbaş hayvancılık olarak ifade edilmektedir. Büyükbaş hayvanlar genellik ile insanların beslenmesine yönelik ürünlerin elde edilmesi maksadı ile yetiştirilmektedir. Bunun haricinde, gücünden ya da iş potansiyelinden faydalanmak maksadı ile yetiştirilen katır, eşek ve at gibi büyükbaş hayvanlarda bulunmaktadır.

Manda

Vücutları, sığır cinslerine göre daha kaba bir görünüme sahip olan, iş gücünden, etinden ve sütünden yararlanılan büyükbaş hayvan cinsleri arasında yer alan manda, ülkemizde kömüş olarak da isimlendirilmektedir.

At

Memeli hayvanlar ailesinin mensubu olan atların erkeklerine aygır, yavrularına tay, dişilerine ise kısrak denilmektedir. İnsanlara hizmet etmesi ve iş gücünden yararlanılması maksadı ile yetiştirilen büyükbaş hayvanlar arasında bulunmaktadır.

Sığır

Evcil büyükbaş hayvanlar kategorisinde yer alan hantal ve kaba yapıları ile bilinen, sütünden, etinden faydalanılan sığırlar, aynı zamanda hizmet hayvanı olarak da kullanılmaktadırlar. Ülkemizde 6 aya kadar olan dönemde hem erkek hem de dişi yavrulara buzağı adı verilmektedir. Bu 6 aylık sürede, gebelik dönemine kadar geçen müddette ise, dişi sığırlara düve, erkek sığırlara ise, tosun ismi verilmektedir. Damızlık haline gelmiş erkeğe boğa, yavru yapan dişiye inek denilmektedir.

Katır

Dişi at yani kısrak ile erkek eşeğin çiftleşmesinden meydana gelen büyükbaş hayvan cinsi, katır olarak isimlendirilmektedir. İnsanlar tarafından iş gücünden faydalanılması maksadı ile yetiştirilmektedir.