Deniz Canlıları

ŞU KADAR GÖSTER 12 / 24 / 36
Bu alanda içerik bulunmamaktadır.

Deniz Canlıları

Genellik ile tuzlu su kütlelerinin meydana getirdiği okyanuslar ile bağlantısı olan ve oldukça büyük alanları kaplayan sular, deniz olarak ifade edilmektedir. Denizlerde yaşayan her türlü canlılar ise deniz canlıları kavramının içerisinde sınıflandırmaya tabi tutulmaktadır. Suda yaşayan deniz canlıları olarak da ifade edilen bu gruptaki hayvanlar, belli başlıklar altında toplanmaktadır. Yengeçler, yumuşakçalar, ahtapotlar, su sürüngenleri, karides, knidliler, algler, derisi dikenliler, amfibyumlar, denizanaları, balıklar, deniz memelileri, dallı bacaklılar ve su bitkileri, bahse konu ana başlıkları oluşturmaktadır.

Yengeç

On bacaklılar ailesinden olan, çok kısa kuyrukları bulunan, dış iskeletleri kalın bir yapıda olan deniz canlı türleri, yengeç olarak ifade edilmektedir. Çeşitli cinsleri bulunan yengeçler otçul ve etçil olarak sınıflara ayrılan canlı tipleridir.

Balık

Solunumu solungaçları aracılığı ile yapan, vücudunun üzerinde pullar bulunan ve genel olarak yumurta ile üreyen deniz canlıları balık olarak ifade edilmektedir. İrili ufaklı, yüzlerce çeşidi bulunan bu deniz hayvanları, insanlar tarafından etinden faydalanmak sureti ile veya süs amaçlı olarak avlanmakta ya da yetiştirilmektedir.

Karides

Kabuklular sınıfına dahil olan, genelde 6 cm. boyunda bulunan, vücutlarının dış yüzeyi kalsiyum karbonattan meydana gelen zırhla örtülü deniz canlıları karides olarak tanımlanmaktadır.

Ahtapot

Kabuksuz kafadan bacaklılar ailesinin üyesi olan ahtapotlar, kolları ile kayalar üzerinde sürünen ve hunilerinden su püskürterek hareket eden deniz canlılarıdır.