Dereotu

ŞU KADAR GÖSTER 12 / 24 / 36

Dereotu

Dereotu

Dereotu bitkisinin kökünün doğu bölgelerinde olduğu bilinmektedir. En yakın tahmin ise Hindistan’dır.

Günümüzde tüm Akdeniz ülkelerinde, Amerika da ve hemen hemen Avrupa’nın tamamında yetiştirilmekte ve kültürü yapılmaktadır.

Dereotu tek yıllık bir bitki özelliği gösterir. Kökleri iplik şeklindedir ve beyazımsıdır. Sapı 120 CM ye kadar ulaşabilir. Esas yaprakları ise ortalama 3 ve ya 4 adettir.

Alt yaprakları saplı ve üst yaprakları sapsızdır. Kültürü yapılabilen dereotunun çiçek salkımları oldukça büyük ve yoğundur. Ortalama çapı ise 20 cm kadardır.

Ticareti yapılırken genelde meyveleri ayrılmış bir şekilde sunulur. Ayrılmış olan meyveler ise sırt taraflarından oldukça kuvvetli bir biçimde basıktır.

Dereotu İklim Ve Toprak İstekleri

Dereotu bitkisi müşkülpesent değildir. bu sebeple hemen hemen her toprak da sağlıklı bir biçimde yetişebilir. Fakat hafif kumlu ortamlar dereotunun yetişebilmesi için uygun değildir.

Nemli yerlerde, dere yataklarında ve yol kenarlarında yabani olarak dere otlarına rastlanabilir ve yine nemli olan yerlerde rahatlıkla kültürü kurulabilir.

Dereotunda 1000 dane ağırlığı kökene göre değişiklik göstermektedir. Değerler 0,988-2,070 gr. arasında değişmektedir.

Dereotunun safiyetinin %95 ve çimlenme gücünün ise %75 civarında olması beklenmektedir. Tohumluklar hemen hemen genelde çimlenme kabiliyetlerini rahatlıkla korur. Çimlenmeleri 8 ile 15 derece arasında rahatlıkla gerçekleşebilmektedir.

Dereotu bitkisinin çimlenme süresi ise yaklaşık olarak 21 gündür.

Dereotu Yetiştirme Teknikleri Ve Tüketimi

Dereotunun ön bitki için herhangi bir isteği yoktur. Fakat özellikle daha verimli olabilmesi için ahır gübresi ile gübrelenmiş ve iyi çaba yapılmış bir toprağı ister.

Dereotu bitkisi toprağı çok çabuk bıraktığından kendisinden sonra ekilecek olan seriye temiz bir toprak bırakır.

Kullanım amaçlarına göre dereotu bitkisi 3 şekilde yetiştirilir.

Bunlardan ilki meyve için üretilme şeklidir. Bu ekim yetiştirme şeklinde ekim süresi oldukça kısıtlı olmakla birlikte zamanında ekilmesi büyük önem taşımaktadır.

İkinci üretim şekli ise drog herba üretim şeklidir. Bu ekim şekli ekim zamanı yönünden oldukça fazla varyasyonlar gösterir.

Üçüncü yetiştirilme şekli ise yeşillik için yetiştirmedir. Bu yetiştirme tarzında ilkbahardan son bahara kadar ekim yapılabilir. 25 cm ye geldiğinde ise topraktan alınır.