Diğerleri

ŞU KADAR GÖSTER 12 / 24 / 36
Bu alanda içerik bulunmamaktadır.

Diğerleri

Genel Tarım Bitkileri Yetiştiriciliği

Tarım özellikle kırsal kesimde yaşayan kişiler için önemli bir geçim kaynağı olarak bilinmektedir. İhracat edilen tarım bitkileri ülke ekonomisine de önemli miktarda fayda sağlamaktadır. Bu dönemde gerek şehirlerde gerek kırsal kesimlerde birçok kişi tarım ürünleri yetiştirme alanına yönelmektedir.

Son yıllarda gelişen teknolojinin tarım alanında yaygın olarak kullanılmaya başlaması alınan verimi, ürünlerin kalitesi gibi birçok etkiyi artırmıştır. Türkiye ve dünya genelinde birçok tarım ürünü yetiştirilmektedir. Bu tarım ürünleri, kendi aralarında tahıllar, bakliyatlar, endüstri bitkileri, yem bitkileri, yumru bitkiler, yağ bitkileri olarak gruplara ayrılmaktadır.

Tohum Seçimi

Tarım bitkileri yetiştirmek isteyen kişiler hangi ürünü yetiştireceklerine karar vermekte zorluk çekmektedir. Her tarım bitkisi her koşulda verim vermemektedir. Zarar etmemek için doğru tohumu kullanmak ve doğru alanda üretim yapmak büyük önem taşımaktadır.

Yetiştirilecek olan ürün belirlemesinde arazi büyük önem taşımaktadır. Öncelikle bir toprak analizi yaptırılmalı ve hangi ürünlerin yetişmesine elverişli koşullar olduğu öğrenilmelidir. Bazı bitkiler toprak seçiciliği özelliği bulunmamaktadır. Bu bitkilerden tohum seçimi yapmak ilk başlarda risk almamak için önemlidir.

Toprak Seçimi

Tohum seçimi kadar yetiştirmek için toprak seçimi de önemlidir. Ürünlerden verim elde etmek için mutlaka elverişli bir toprak seçilmelidir. Mutlaka toprak analizi ile toprağın en verimli olacağı alan öğrenilmelidir.

Eğimli arazilerde genellikle teraslama gibi sistemler kullanılmaktadır. Bu nedenle arazinin konumu da ekim yapılmadan önce incelenmelidir.