Genç Çiftçi Hibe Sonuçları

03.03.2016 Hayvancılık hibe

Devleti pek çok iş kolunda üreticilere önemli destekler sağlamaktadır. Bu desteklerin en büyüğü ise çitfçilere verilmektedir. Türkiye, iklim koşulları ve toprak yapısı itibari ile her bölgesinde farklı zirai ürünlerin gelişiminin ve üretiminin yapılabileceği, zengin bir bitki örtüsüne sahiptir. Devlet, bu zenginliğin değerlendirilebilmesi için ise üreten insanlara desteklerini makineleşme ve hibe kredi olarak vermektedir. Ancak bazı yaş gruplarına özel imtiyazlar sağlanarak revize edilen kredi paketleri de devlet tarafından verilmektedir.

Genç çiftçilere hibe kredi nedir?

Hibe kredi, devlet kanalı ile alınan ve geri ödemesi ya uzun vadeli olan ya da bir kısmı hibe olacak şekilde çıkartılan kamusal teşvik paketlerine verilen isimdir. Genç üreticiler için ise verilen hibe desteklerle hem tarımın modern düzene ayak uydurması hem de gençlerin tarımsal faaliyetlere yöneltilmesi amaçlanmıştır.

Genç çiftçlilere hangi alanlarda kredi verilmektedir? 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından sağlanan bu krediler bazı tarımsal ürünler ve hayvan yetiştiriciliği alanlarına sağlanmaktadır. Gençlerin yöneldikleri alan ve Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu tarımsal ve hayvancılık alanında sağlanan bu krediler şu alanlar için geçerlidir;

Büyük ve Küçük Başk Hayvan Yetiştiriciliği: Sığır, Manda, Koyun ve Keçi

Tarımsal Ürünleri için: Ana Arı ve Ana Arı Sütü üretciliği, ipek böceği yetiştiriciliği

Bu alanlar haricinde de yapılacak olan projelere de destek sağlanabilmektedir. 

Genç çiftçilere hibe kredi nasıl öğrenilir?

 Sunulan projelerin değerlendirilmesi sonucunda iki yerden genç çiftçi hibe sonuçları öğrenilebilmektedir;

 - https://gencciftci.tarim.gov.tr/Account/Login paneline girerek verilen kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapılarak öğrenilebilmektedir.

 - E - Devlet hizmeti üzerinden de yine postahanelerden alınan e devlet şifresi üzerinden Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ve şifre girişi yapıldıktan sonra Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın menüsüne girilerek genç çiftçi hibe sonuçları öğrenilebilir.