TKDK IPARD-II Programı Kamuoyuna Duyuru

IPARD-II Programı 1. Başvuru Çağrı döneminde desteklenecek sektörler Başvuru Çağrı İlanımızda kamuoyuna duyurulmuştur.
04.03.2016 Desteklemeler

IPARD-II Programı 1. Başvuru Çağrı döneminde desteklenecek sektörler Başvuru Çağrı İlanımızda kamuoyuna duyurulmuştur.

Bu çerçevede; başvuru sahiplerimiz tarafından sektör bazında Kurumumuza muhtemel olarak sunmayı düşündükleri proje konuları İl Koordinatörlüklerimize ön görüşmelerde bildirilmiştir.

Kurumumuz tarafından yapılan değerlendirmelerde; bu çağrı dönemi için diğer sektörlere yapılacak yatırımlarla beraber kanatlı sektöründe proje sunmayı planlayan başvuru sahiplerimizin yeni yatırım yapmak yerine mevcut işletmelerinin modernizasyonu amacıyla Kurumumuza proje sunmaları tavsiye edilmektedir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.