Hayvan Severler

ŞU KADAR GÖSTER 12 / 24 / 36
Bu alanda içerik bulunmamaktadır.

Hayvan Severler

Hayvan severlik sadece bir kelime grubundan ya da imajdan ibaret olmayan, hayvanların her türlü sorunu ile ilgilenmekten, onlara bakılabilecekleri bir ortam sağlamaktan ve beslenmeleri ile sağlıkları yönünden ilgi göstermekten meydana gelen kavramlar bütünüdür. Hayvan severler bu faaliyetlerini kimi zaman, yaptıkları örgütlenmeler aracılığı ile kimi zaman, bireysel hayvan edinmeleri ile kimi zaman ise, sokaklarda ya da doğada, kendi halinde yaşayan hayvanlara yardım etmek ile yerine getirirler.

Hayvan Sever Kurum Ya da Kuruluşları

Ülkemizde bilinen ve hayvan severler tarafından teşkil edilerek, faaliyetlerine devam eden kurum ya da derneklerin başlıcaları şu şekilde sıralanabilir. Veteriner hekimler derneği, Türkiye hayvanları koruma derneği, çevre ve sokak hayvanları derneği, hayvan hakları gönüllüleri derneği, sahipsiz hayvanları koruma derneği ve bağımsız hayvan platformu bu dernek ya da kurumlar arasında önde gelen temsilcilerdir. Ayrıca, bu amaç ile hizmet eden koru-sev vakfı, veteriner hekimler derneği, hayvanları koruma vakfı, sahipsiz hayvanları koruma derneği, hayvan hakları derneği, doğal hayatı koruma derneği ile çahad gibi vakıf ya da kuruluşlarda hayvan severler tarafından oluşturulan ve faaliyetlerine devam eden hizmet temsilcileridir.

Hayvan Sever Faaliyetleri

Hayvan severler bu canlı türlerine karşı gerçekleştirdikleri faaliyetleri, bireysel ya da topluluklar halinde organize bir şekilde yerine getirmektedir. Bireysel olarak elinden geldiğince hayvanlar ile ilgilenenler, beslenme sorunlarına çözüm bulanlar, hastalıklarında ilgili kurumlara ya da veterinerlere sevkini sağlayanların yanında, bu hizmetleri organize bir şekilde yürüten kuruluşlar, dernekler ve vakıflarda bulunmaktadır.