Bostan

ŞU KADAR GÖSTER 12 / 24 / 36
Bu alanda içerik bulunmamaktadır.

Bostan

Bostan sulanabilir veya sulanmayan arazilere verilen isimdir. Bostanlarda meyve, sebze veya çiçek yetiştiriciliği yapılmaktadır. Kavun ve karpuz tarlalarına da bostan adı verilmektedir.

Bostanlarda iyi verim alabilmek için büyük bir emek gösterilmektedir. Yıldan birden fazla mahsulün kaldırıldığı bostanlarda sulama, çapalama ve gübrelemeye büyük önem verilmektedir.

Bostanlarda ağırlıklı olarak kavun ve karpuz yetiştiriciliği yapılmaktadır. Doğu Anadolu ve Karadeniz dışında her bölgede yetişen karpuz ve kavun yetiştiriciliği bostanlarda gerçekleştirilmektedir. Bostanlarda meyve ve sebze yetiştirebilmek için tarla/arazi/emlak ilanlarını takip edebilirsiniz.

Bostanlarda Sulamanın Önemi

Bostanlarda sulama çok önemli bir yere sahiptir. Bu nedenle su kaynaklarının bulunduğu sulu tarım arazilerinin tercih edilmesi çok önemlidir.

Bostanlarda yıl içerisinde birkaç mahsul kaldırıldığı için sulama büyük bir öneme sahiptir. Bostanlardan bol verim alabilmek için sulama ve gübrelemeye çok önem verilmektedir.

Bostanlarda sulu tarlalar tercih edilebilmektedir. Bostanlarda yetişen kavun ve karpuz gibi meyvelerin yanı sıra sebze ve çiçek yetiştiriciliğinde kiralık sulu tarlalardan yararlanılabilmektedir.

Sulu tarlalar suyu su kaynağından alarak kontrollü bir şekilde dağılım sağladığı için çok tercih edilmektedir.

Bostanlarda Meyve ve Sebze Yetiştiriciliği

Bostanlar çok verimli arazilerdir. Bostanlardan verim alabilmek için doğru sebze ve meyvelerin ekilip biçilmesi, gübreleme ve çapalamanın ihmal edilmemesi ve sulamanın ön planda olması çok önemli bir yere sahiptir.

Bostanlarda meyve ve sebze yetiştiriciliği faaliyetlerini sürdüren kişiler büyük çaba sarf ederek ürün verimliğini arttırmaktadır