Koyun

ŞU KADAR GÖSTER 12 / 24 / 36
Bu alanda içerik bulunmamaktadır.

Koyun

Koyun, keçilere yakınlıklarından dolayı aynı familyadan sınıflandırılırlar. Elde edinilen kürke post adı verilir. Koyunların muhtemelen Asya ve Avrupa’daki yabani koyunlardan türediği tahmin edilmektedir. İlk evcilleştirilen hayvanlardan olan koyun tarımsal amaçlar için de kullanılmaktadır. Yünü, sütü ve eti için yetiştirilmektedir. Yününden giysi üretilmektedir.

Koyun Irkının Gösterdiği Değişiklikler

 Koyun ırkının bölgelere göre değişiklik gösterdiği bilinmektedir. Genel olarak Anadolu’nun iç kısımlarında yağlı kuyruklular, denize yakın kısımlarda ise ince kuyruklular yaygındır. Koyun varlığımızın %90’dan fazlası yerli ırktan oluşmaktadır. Hayvan sayısı oldukça fazladır. Hayvancılığı ileri ülkelerde ise kendi yerli ırklarını ıslah ederek daha yüksek verimle elde edebilecekleri türler üretmişlerdir.

Koyunların Çeşitlendirilmesi

Koyunlar vücut yapıları ve bulundukları bölge itibarı ile çeşitlendirilmektedirler. Tahminen 20 çeşit koyun bulunmaktadır. Hepsinin de kendine özgü özellikleri vardır. Melezleme çalışmaları sonucunda elde edilmiş ırklarda vardır fakat sayıları oldukça azdır. Dünyanın en değerli koyun ırkı Türkiye’de bulunmaktadır. Rusya’dan getirilen romanov cinsi koyunlar dünyanın en değerli koyun ırkıdır. Sıcak ve soğuğa dayanıklı bir seferde en az 5- 6 yavru veren bu koyunlar İzmir’in Foça ilçesinde çiftlik kurularak seri üretime geçilmiştir. Her iklime adaptasyonu çok yüksektir.  Koyun ırkları kendi içerisinde 3 ana başlık altında incelenebilir. Bunlar Türkiye koyun ırkları, Melez koyun ırkları ve dünya koyun ırklarıdır. Bu ırklar gerek yapı anlamında gerekse diğer tüm özellikler bakımından büyük farklılıklar göstermektedir.