Taraflar: İşbu sözleşme ve sözleşmeyle atıfta bulunulan ve sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan belgelerden, eklerden ve açıklamalardan oluşan işbu tarimdan.com Üyelik Sözleşmesi (hepsi birlikte sözleşme olarak anılacaktır), MY Profesyonel Bilişim Basın ve Yayın Tarım Gıda Hay. Ltd. Şti. (bundan böyle kısaca "tarimdan.com" olarak anılacaktır) ile www.tarimdan.com sitesine üye olurken "Üye"nin elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

Kapsam: Bu sözleşme tarimdan.com’un internet üzerinden firmaların, pazarlamasını yapmak istediği tarım,gıda,hayvancılık dalında ne varsa ve diğer ürünlerin www.tarimdan.com web sitesinde de yayınlanması ile ilgili hizmetleri kapsamaktadır.

Hizmet Koşulları: tarimdan.com’un sunacağı hizmetler yıllık veya farklı periyotlarda geçerli olacağından, müşterinin talep edeceği her hizmet için farklı bedel ve koşullar geçerli olacaktır.  tarimdan.com bu hizmetlerinin bedellerinde ve içeriklerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.  tarimdan.com dan alınan herhangi bir hizmet, 1 yıllık süresini doldurana dek oluşabilecek fiyat ve içerik değişikliklerinden etkilenmez. Tahsil edilen üyelik ücreti hiçbir suretle iade veya iptal edilmez. Ancak 01/07/2015 tarihine kadar şahıs ve mağaza üyeliği yapmak ve ilan yayınlamak ücretsizdir. Gerekli gördüğünde Şirket yönetici kurulunun kararı ile bu süre değiştirme hakkına sahiptir.

Üyelik Aktif Durumu:  Site Kullanım Kurallarını ihlal etmesi halinde, ilgili müşterinin aldığı tüm hizmetler kullanıma kapatılacaktır. Üye panelinin tekrar kullanıma açılması için müşterinin tarimdan.com’a irtibata geçilmesi halinde kurul tarafından uygun görüldüğünden yeniden üyeliği aktif edilebilir.

tarimdan.com Müşteri Hizmetleri: tarimdan.com üye firmalara en iyi şekilde hizmet vermekle yükümlüdür. Şifre ve kullanıcı isimlerinin bildirimi veya şifre değişiklikleri yalnızca elektronik posta yoluyla iletilir. İrtibat için verilecek telefon veya faks numaraları yalnız acil durumlarda kullanılacak, bu durumlarda üye firmanın güvenlik şifresinin onayı sağlanmadıkça talepler işleme  alınmayacaktır.

Bilgilendirme tanıtım : tarımdan.com’a üye olan gerçek ve tüzel kişiler gerek tarimdan.com üzerinden  gerekse de web sitemiz ile anlaşmalı reklam şirketleri üyelerimize sms,e-posta ve benzeri programlarla her türlü bilgilendirme tanıtım iletileri göndermesi üyelerimiz tarafından peşinen kabul edilmiş sayılır.

Tarimdan.com verileri: tarimdan.com üyesi olanlar yüklediği bilgi, fotoğraf ve her türlü içerik yüklediğinde sorumluluk üyeye aittir. Ayrıca üyenin tarimdan.com'a yüklediği(ile paylaştığı) bilgi, fotoğraf ve her türlü içeriğin kaynağı sormaksızın tanıtım amacıyla kullanma yetkisi tarimdan.com'a verilmiş kabul edilmiş olur. Üye siteye yüklediği bilgi, fotoğraf ve içeriklerinin gerek kendisi ve gerek ise başka yerden temin etmesi tarimdan.com'u bağlamaz. Tarimdan.com tarafından paylaşım yapıldığında oluşan tüm sorumluluklar üyeye aittir. 

Tazminatlar:  Tarafların site üyeliğinde belirtikleri ve iletişim bilgileri olarak kaydettiği bilgiler tebligat adresleri olup, bu adreslerde yapılacak her türlü değişiklik yazılı olarak diğer tarafa bildirilmediği taktirde, bu adreslere yapılacak tebligat kendilerine yapılmış sayılacaktır. İşbu sözleşmenin yorumlanmasından ve uygulanmasından doğacak her türlü ihtilafın hal mercii T.C. Diyarbakır Mahkemeleridir.

Tarimdan.com Fikri Mülkiyet Hakları: tarimdan.com internet sitesine girilmesi, sitenin ya da  sitedeki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan tarimdan.com  My Profesyonel Tarım-Hayvancılık Ltd. şti. sorumlu değildir.  tarimdan.com My Profesyonel Tarım-Hayvancılık Ltd. Şti. iş bu  site ve site uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, siteyi kullanma koşulları ile sitede sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, siteyi yeniden organize etme, yayını durdurma hakkını saklı tutar. Değişiklikler sitede yayım anında yürürlüğe girer. Sitenin kullanımı ya da siteye giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu internet sitesi tarimdan.com 'un  kontrolü altında olmayan başka internet sitelerine bağlantı veya referans içerebilir. tarimdan.com, bu sitelerin içerikleri veya içerdikleri diğer bağlantılardan sorumlu değildir. tarimdan.com bu  internet sitesinin genel görünüm ve dizaynı ile internet sitesindeki tüm bilgi, resim ve alan adı, logo, ikon, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, bilgisayar yazılımları, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve yasal koruma altındadır. İnternet sitesinde bulunan hiçbir materyal; önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden, kod ve yazılım da dahil olmak üzere, değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez, sunulamaz ya da dağıtılamaz. Internet sitesinin bütünü veya bir kısmı başka bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. Sitenin genel dizaynı tamamı veya bir kısmı aynı kalmak şartı ile bir başka site ismi altında yayınlanamaz. Aksine hareketler hukuki ve cezai sorumluluğu gerektirir. tarimdan.com 'un burada açıkça belirtilmeyen diğer tüm hakları saklıdır.

Fesih Kuralları:  tarimdan.com 'un elinde olmayan ve ön görülemeyen sebeplerden (tabii afet, savaş, vs.) dolayı tarafların sorumluluklarını yerine getirememeleri durumunda tarafların her birinin tek taraflı fesih hakkı doğacaktır.

tarimdan.com Güvenlik:  Bilgilerinizin gerçekten tarimdan.com’a gönderilmesini güvence altına alarak, güvenliğinizi SSL Secure sistemi kullanarak sağlamaktayız. Tüm bilgileriniz 256 bit ile şifrelenmekte ve korunmaktadır.