Veterinerlik

ŞU KADAR GÖSTER 12 / 24 / 36

Veterinerlik

Hayvanların beslenmelerine, hastalıklarına, yaralanmalarına, rahatsızlıklarına, üremelerine ya da üremelerinin engellenmesine müdahale eden ve veteriner fakültelerinden mezun olan şahıslara veteriner, bu şahısların yapmış olduğu hizmetlere de veterinerlik denilmektedir.

Veterinerlik Çalışma Alanları

Veteriner hekimler süt endüstrisinde, gıda endüstrisinde, araştırma laboratuarlarında, ilaç firmalarında, çevre sağlığı ile ilgili kamu kurumlarında, çiftliklerde, il ile ilçe hayvan sağlığı müdürlüklerinde, tarım işletmeleri genel müdürlüğünde, araştırma enstitülerinde, et balık kurumunda ve hayvan ıslahı ile üretim kurumlarında hizmetlerini yerine getirmektedirler. Ayrıca, bu meslek grubuna dahil olan bazı şahıslar, kendi kliniklerini açarak da hizmet sunabilmektedirler.

Veterinerlerin Yetkileri ve Görevleri

Veterinerler genel anlamda, hayvan sağlıklarının korunması için gerekli olan tüm önlemleri almaktan, hayvanları tedavi ve muayene etmekten, hayvanları hastalıklara karşı korumaktan, bakım ve beslenmelerinin sağlanmasından, hayvan ürünlerinin değerlendirilmesinden, hayvan yetiştiriciliği konusunda eğitim vermekten, hayvan sürülerini takip ve kontrol etmekten sorumludurlar.

Ayrıca, hayvancılığın iyileştirilmesi yönünde çalışmalar yapmak, hayvan yetiştiricilerine gerekli bilgilendirmeleri sağlamak, hayvan hastalıklarına müdahale etmek maksadı ile gerekli olan tıbbi malzemeleri ve ilaçları bulundurmak ve satmakta veterinerlik görevleri arasında yer almaktadır.

Ülkede yürütülen hayvancılık faaliyetlerini engelleyici hareketlere karşı gerekli olan tedbirleri almak ve bulaşıcı hayvan hastalıklarına rastlanması durumunda ilgili kamu kurumlarını bilgilendirmek ile önleyici tedbirleri almaktan da sorumludurlar. Hayvansal besinlerin elde edilmesi, sağlığa uygunluk derecelerin kontrol edilmesi ile çevre sağlığı konusunda temiz içme suyu teminine ilişkin faaliyetlerde bulunması gibi görevleri de bulunmaktadır.